Ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός και η σύζυγός του Ευδοκία.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Τυπικό του Κολέγιου Λίνκολν
Τυπικό της Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδος
Περιγραφή: Μικρογραφία χειρογράφου από το Τυπικό της Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδος, όπου απεικονίζεται ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός και η σύζυγός του Ευδοκία (Ms Gr. 35, φ. 8r).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1327-1342
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bodleian Library, Lincoln College (Βοδληιανή Βιβλιοθήκη, Κολέγιο Λίνκολν)
Λέξεις κλειδιά: Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός
Βοδληιανή
Ευδοκία Συναδηνή
Τυπικό
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TheodoreandEudokia.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων