Ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός και η σύζυγός του Ευδοκία, από τον ελληνικό κώδικα: Τυπικό της Μονής Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδας στην Κωνσταντινούπολη, 1327-1342, Οξφόρδη, Lincoln College (gr. 35, φ. 8r).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1327-1342
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Lincoln College
Λέξεις κλειδιά: Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός
Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Πετράρχη έως τον Μιχαήλ Άγγελο», Κότινος, Αθήνα, 2012, σελ.429.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Μικρογραφία Χειρογράφου
Αναφέρεται από: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων