Το Διδακτήριο της Ανδρίτσαινας, όπου στεγάστηκε η Βιβλιοθήκη μέχρι το 1998. Δεξιά διακρίνεται το καμπαναριό της Αγίας Βαρβάρας, στην οποία παρέμειναν τα βιβλία της δωρεάς του Κ. Νικολόπουλου από το 1840 μέχρι το 1879, όταν μεταφέρθηκαν στο Διδακτήριο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Φινκ, Ι., Η αρκαδική αποστολή του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, Αθήνα 1980, σ. 80.
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_IMG_0024 (2).JPG
Μέγεθος:1.85 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων