Το Διδακτήριο της Ανδρίτσαινας, όπου στεγάστηκε η Βιβλιοθήκη μέχρι το 1998. Δεξιά διακρίνεται το καμπαναριό της Αγίας Βαρβάρας, στην οποία παρέμειναν τα βιβλία της δωρεάς του Κ. Νικολόπουλου από το 1840 μέχρι το 1879, όταν μεταφέρθηκαν στο Διδακτήριο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Φινκ, Ι., Η αρκαδική αποστολή του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, Αθήνα 1980, σ. 80.
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_IMG_0024 (2).JPG
Μέγεθος:1.85 MB
Μορφότυπο:JPEG