Ο τροχός του βιβλίου. Χαρακτικό από την έκδοση: A. Ramelli, «Le diverse et artificiose machine nelle quali si contengono vari et industriosi movimenti», A. Ramelli, Παρίσι, 1588.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Χαρακτικό
Ομάδα φωτοθήκης: Βιβλίο
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Χέρτσοκ Αυγούστου
Βιβλίο
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Βιβλιοθήκη, Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση», Αθήνα, 1996, σελ. 400.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Χέρτσοκ Αυγούστου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων