Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας υψώνεται 300 περίπου μέτρα από τη θάλασσα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simonopetra.JPG
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Ggiannikis
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων