Ανατολική άποψη της Σιμωνόπετρας από ψηλά.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σιμωνόπετρα, Άγιο όρος, Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε., 1991, σ. 91.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_IMG_0010 (2).JPG
Μέγεθος:2.85 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων