Μοναχός μελετάει στη Βιβλιοθήκη της Σιμωνόπετρας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σιμωνόπετρα, Άγιο όρος, Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε., 1991, σ. 154.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_IMG_0014 (3).JPG
Μέγεθος:3.12 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων