Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στον τέταρτο όροφο του οποίου στεγάζεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/LibraryofKalamata/photos/a.561871120688438/570150993193784/
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_14712523_570150993193784_2941180527233716537_o.jpg
Μέγεθος:219.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων