Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στον τέταρτο όροφο του οποίου στεγάζεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/LibraryofKalamata/photos/a.561871120688438/570150993193784/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων