Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας (ΔΚΒΚ) ιδρύθηκε το 2004 ως ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1420/22.11.2000, τ. β΄), με σκοπό να λειτουργήσει ως ένα τοπικό κέντρο πληροφόρησης που θα εξασφάλιζε στους χρήστες της πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα βιβλίων, συμβάλλοντας στην αναγνωσιμότητα, και θα ενίσχυε κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα του πληθυσμού.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή περίπου 30.000 τεκμηρίων, η οποία έχει διαμορφωθεί με βασικό γνώμονα τη ζήτηση του κοινού. Πρόκειται κυρίως για βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, και δευτερευόντως βιβλία που αφορούν θέματα ιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών, πληροφορικής, βιβλία τέχνης, εκπαιδευτικά, θρησκευτικά κ.λπ. Στα ράφια της ΔΚΒΚ μπορεί κανείς να εντοπίσει περιοδικά, χάρτες, λευκώματα, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROMs, κασέτες, videos), καθώς και χρηστικά έντυπα όπως εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου, όπου βρίσκονται και δέκα υπολογιστές στη διάθεση του κοινού. Επίσης, καθημερινά οι επισκέπτες της μπορούν να διαβάσουν τις τοπικές εφημερίδες.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης έχει ταξινομηθεί με βάση το σύστημα DEWEY, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων έχει καταλογογραφηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης KOHA. Η καταλογογράφηση έχει γίνει με την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)⸱ άλλωστε, η ΔΚΒΚ αποτελεί μέρος του ευρύ δικτύου των συνεργαζόμενων με την ΕΒΕ βιβλιοθηκών. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε για δανεισμό με την έκδοση σχετικής κάρτας (αριθμεί πάνω από 5.000 μέλη) είτε για μελέτη εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Η εύρεση των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης γίνεται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.

Ξεχωριστό τμήμα της Βιβλιοθήκης αποτελεί η Μεσσηνιακή Συλλογή, η οποία απαρτίζεται κυρίως από σύγχρονα βιβλία (ιστορικά, γεωπολιτικά, γεωγραφικά, αρχαιολογικά), που είτε έχουν γραφτεί για την περιοχή της Μεσσηνίας είτε είναι βιβλία συγγραφέων που έλκουν την καταγωγή τους από την περιοχή. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ακόμα Παιδικό Τμήμα, διαμορφωμένο κατάλληλα και εφοδιασμένο με παιδικά βιβλία και παιχνίδια ώστε να προσελκύσει τους μικρούς αναγνώστες. Πραγματοποιούνται επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές και επισκέψεις σχολείων στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η Βιβλιοθήκη. Τέλος, οι χώροι της Βιβλιοθήκης διατίθενται χωρίς κόστος για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων βιβλίων.

Για την εξυπηρέτηση των μαθητών που διαβιούν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές από την πόλη της Καλαμάτας και δεν μπορούν εύκολα να δανειστούν βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά., η Βιβλιοθήκη έχει προμηθευτεί μια κινητή μονάδα (αυτοκίνητο) που πραγματοποιεί επισκέψεις σε όλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά της σε αγορές βιβλίων. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες προσκτήσεις της προέρχονται από μικρότερες και μεγαλύτερες δωρεές. Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2020, προχώρησε στην απόκτηση 550 νέων βιβλίων με ποικίλη θεματολογία: ελληνική και ξένη λογοτεχνία, βιβλία επιστημών, εφηβικά μυθιστορήματα, παιδικά παραμύθια, ποίηση, βιβλία ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης κ.λπ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, οι κληρονόμοι του Μεσσήνιου δασκάλου, λαογράφου και ιστοριοδίφη Αντώνιου Μιχαλακέα (1922-2001) δώρισαν στη ΔΚΒΚ 2.000 και πλέον βιβλία, περιοδικά παιδαγωγικού, θρησκευτικού και ευρύτερα επιστημονικού και λογοτεχνικού χαρακτήρα, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό (χειρόγραφα, σημειώσεις, δημοσιεύματα, προσωπικές έρευνες και μελέτες, κ.α.) του προγόνου τους. Πολλά από τα παραπάνω έχουν και μεσσηνιακό ενδιαφέρον λόγω της εντοπιότητας του εκλιπόντος.

Τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης ασκεί πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ανά τριετία. Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-1 απασχολούνται στην Βιβλιοθήκη 4 εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης του ιδρύματος. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον 4ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας (Αριστομένους 33), ακριβώς έναν όροφο κάτω από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, η οποία επίσης στεγάζεται στο κτίριο. 

Επωνυμία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Χαρακτήρας: Δημόσιες
Τόπος λειτουργίας: Καλαμάτα
Τόπος διάλυσης - αχρησίας: Καλαμάτα
Χρόνος ίδρυσης: 2004
Περιεχόμενα: Βιβλία
Περιοδικά
Εφημερίδες
Χάρτες
Λευκώματα
Ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROMs, κασέτες, videos)
Σύστημα διαχείρισης υλικού: KOHA
Σύστημα ταξινόμησης: DEWEY
Δωρεές/Αγορές: Ναι
Εκδόσεις: Όχι
Κατάλογοι: Ηλεκτρονικός κατάλογος
Κτίρια: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 4ος όροφος, 24133 Καλαμάτα
Διοίκηση: 5μελές Εφορευτικό Συμβούλιο και 5 αναπληρωτές
Νομικό πλαίσιο: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Προσωπικό: 4 εκπαιδευτικοί (μία εξ αυτών είναι και διευθύντρια)
Πληροφορίες: Διεύθυνση: Αριστομένους 33, Καλαμάτα 24133, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 27210 96818
Φαξ: 27210 96854
Email: mail@vivlkkal.mes.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://vivlkkal.mes.sch.gr/website/
Ωράριο: Θερινό ωράριο (Ιούλιος–Αύγουστος): Δευτέρα 8:30–14:00, Τρίτη 8:30–14:00, Τετάρτη 8:30–14:00, Πέμπτη 8:30–14:00, Παρασκευή 8:30–14:00.
Λέξεις κλειδιά: Καλαμάτα
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αντώνιος Μιχαλακέας
Μεσσηνιακή Συλλογή
Αναφέρει: Βιβλιοθήκες
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εικόνες
Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στον τέταρτο όροφο του οποίου στεγάζεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Ο χώρος του αναγνωστηρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Βιβλιοστάσια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.
Το Παιδικό Τμήμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων
Εικαστικό Υλικό
Προβολή λιγότερων