Επισκέπτες στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή: Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.kalamata.gr/el/katoikoi/politismos/vivliothiki
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων