Βιβλιοστάσια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/LibraryofKalamata/photos/a.564133930462157/581888098686740
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_15000814_581888098686740_3643587571329706590_o.jpg
Μέγεθος:347.26 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων