Βιβλιοστάσια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://www.facebook.com/LibraryofKalamata/photos/a.564133930462157/581888098686740
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_15000814_581888098686740_3643587571329706590_o.jpg
Μέγεθος:347.26 kB
Μορφότυπο:JPEG