Υπολογιστές για την εξυπηρέτηση του κοινού στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/LibraryofKalamata/photos/a.561873364021547/561872954021588
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_14468634_561872954021588_279456105583690310_o.jpg
Μέγεθος:315.43 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων