Ιερός Αυγουστίνος, «De Civitate Dei».
Περιγραφή: Λεπτομέρεια πρωτογράμματος σε χειρόγραφο του ιερού Αυγουστίνου, «De Civitate Dei» (αρ. 1, φ. 15r).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Ιερός Αυγουστίνος
Χρόνος δημιουργίας: 1470
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Malatestiana (Βιβλιοθήκη του Νοβέλλο Μαλατέστα)
Λέξεις κλειδιά: Μαλατέστα
Ιερός Αυγουστίνος
Πρωτόγραμμα
Χειρόγραφο
Πηγή: Κ.Σπ. Στάικος, «Βιβλιοθήκη. Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και Σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π.Χ.-1600 μ.Χ.)», Αθήνα 1996, σ. 315.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων