Το εσωτερικό της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/koventareiosvivliothiki/photos/p.2158585154173542/2158585154173542/?type=1&theater
Λέξεις κλειδιά: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_46453082_2158585160840208_8717888986372112384_o.jpg
Μέγεθος:241.47 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων