Το αναγνωστήριο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης το 2012, πριν μετακομίσει σε νέο κτιριακό συγκρότημα το 2018.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/koventareiosvivliothiki/photos/a.371874952844580/385300484835360/?type=3&theater
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων