Εξωτερική όψη της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Δήμος Κοζάνης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?p=15625
Λέξεις κλειδιά: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:12_Κοβεντάρειο-Δημοτική-Βιβλιοθήκη.jpg
Μέγεθος:57.21 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων