Εξωτερική όψη της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Πηγή: Δήμος Κοζάνης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?p=15625
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Αναφέρεται από: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων