Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός σε νόμισμα από την Αντιόχεια, 360-363.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg
Αναφέρεται από: Ιουλιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg
Μέγεθος:29.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων