Η στέψη του Ερρίκου Η' και της Αικατερίνης της Αραγωνίας με τα εραλδικά τους σύμβολα,το Ρόδο των Τυδώρ και το Ρόδι της Γρανάδας.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_VIII_Catherine_of_Aragon_coronation_woodcut.jpg
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη της Αραγωνίας
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Σημειώσεις: Ξυλογραφία του 16ου αι.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Δημόσιο Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:Henry_VIII_Catherine_of_Aragon_coronation_woodcut.jpg
Μέγεθος:117.55 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων