Η βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ στο Βρετανικό Μουσείο.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βρετανικό Μουσείο
Λέξεις κλειδιά: Ασσουρμπανιπάλ
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Ashurbanipal.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Σημειώσεις: Φωτογραφία του Gary Todd.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων