Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ

Ο Ασσουρμπανιπάλ (περ. 687-627 π.Χ.), βασιλιάς της Ασσυρίας, έχει μείνει γνωστός στην ιστορία για την ενεργητικότητα και τη σκληρότητά του. Ωστόσο, χαρακτηριστική ήταν η εκτίμηση που έτρεφε asourbaniballγια κάθε μορφή πνευματικής καλλιέργειας, καθώς και οι προσπάθειες ανύψωσης του πνευματικού επιπέδου των υπηκόων του. Οι προκάτοχοί του, Σαργκόν Β΄, Σεναχερίμπ και Ασαραντόν, είχαν στηρίξει την προσπάθεια συγκρότησης βιβλιοθήκης στην πρωτεύουσα της Ασσυρίας, αλλά ο Ασσουρμπανιπάλ έδωσε τέτοια διάσταση στην οργάνωση και στον εμπλουτισμό της, ώστε δίκαια να θεωρείται αυτός ο δημιουργός της. 

Όλα τα στοιχεία μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ασσουρμπανιπάλ επιθυμούσε να θησαυρίσει στη «βιβλιοθήκη του» κάθε γραπτό κείμενο, το οποίο αφορούσεassoyrbanipal την κοινωνική, πνευματική και θρησκευτική παράδοση της τεράστιας αυτοκρατορίας του. Έτσι, άρχισε να συγκεντρώνει στη Νινευή τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα των Βαβυλωνίων και των Ασσυρίων.

Για τον σκοπό αυτό, ανέθεσε σε απεσταλμένους να επισκεφθούν όλες τις περιοχές της επικράτειάς του, ώστε να καταγραφεί το περιεχόμενο των ιδιωτικών και κρατικών βιβλιοθηκών, στις διάφορες μεγάλες πόλεις, και οργάνωσε ειδικό εργαστήριο για την αντιγραφή και τον σχολιασμό της παλαιότερης λογοτεχνίας. 

Η βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ αριθμούσε περίπου 25.000 πινακίδες και ήταν ταξινομημένη σε δύο διαφορετικά τμήματα: το πρώτο περιλάμβανε επιστολές, διπλωματικά έγγραφα, οικονομικά κατάστιχα και συμβόλαια, ενώ assou pinakidaτο δεύτερο λογοτεχνικά, ιστορικά, θρησκευτικά και επιστημονικά κείμενα (Layard, Disc.). Το προσωπικό ενδιαφέρον του Ασσουρμπανιπάλ για τη συλλογή του και η συστηματική αναζήτηση και αξιολόγηση όλης της γραπτής παράδοσης των λαών της Μεσοποταμίας, τον έκαναν δίκαια να υπερηφανεύεται: «Απέκτησα τους κρυμμένους θησαυρούς όλης της γνώσης των γραφιάδων [...]· έλυσα τα επίπονα προβλήματα της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού που δεν ήταν καταγραμμένα με σαφήνεια· έχω διαβάσει την καλλιτεχνική γραφή των Σουμερίων και τη σκοτεινή των Ακκάδων και έχω αποκρυπτογραφήσει τις επιγραφές που χαράχτηκαν στις πέτρες μιαν εποχή πριν από τον Κατακλυσμό» (Waterman, Roy, 6).

 

assoyrbanipal2assoyrbanipal3

 

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία: Βασιλική Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος ίδρυσης: Ασσυρία
Τόπος λειτουργίας: Ασσυρία
Χρόνος ίδρυσης: 7ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Εικόνες
Ο Ασσουρμπανιπάλ, σχέδιο του Faucher-Gudin, βασισμένο σε ανάγλυφο που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο.
Πινακίδα με λογοτεχνικό περιεχόμενο και κολοφώνα, που προσδιορίζει ότι το αντίγραφο συντάχθηκε για τη βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ, στη Νινευή.
Ο Ασσουρμπανιπάλ σε κυνήγι. Βρετανικό Μουσείο. Σχέδιο του Saint-Elme Gautier. Από την έκδοση: V. Duruy, «Histoire des Romains», τόμ. II.
Το συμπόσιο του Ασσουρμπανιπάλ, ο βασιλιάς και η βασίλισσα στο τραπέζι. Βρετανικό Μουσείο. Από την έκδοση: V. Duruy, «Histoire des Romains», τόμ. II.
Το συμπόσιο του Ασσουρμπανιπάλ, οι σερβιτόροι. Βρετανικό Μουσείο. Από την έκδοση: V. Duruy, «Histoire des Romains», τόμ. II.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων
Εικαστικό Υλικό
Προβολή λιγότερων