Λίστα συνωνύμων από τη βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ.
Περιγραφή: Πήλινη πινακίδα με σφηνοειδή γραφή.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 934-608 π.Χ.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: The British Museum (Βρετανικό Μουσείο)
Λέξεις κλειδιά: Ασσουρμπανιπάλ
Πήλινη πινακίδα
Σφηνοειδής γραφή
Λίστα συνωνύμων
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Ashurbanipal_synonym_list_tablet.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Fæ.
Σημειώσεις: Το τεκμήριο διατίθεται με την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων