Ένα από τα βιβλιόσημα του Frederic -Locker Lampson.
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Kate Greenaway
Χρόνος δημιουργίας: 1870
Λέξεις κλειδιά: Frederick Locker-Lampson
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Exlibris_f%C3%BCr_ein_Buch_von_Frederick_Locker.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Λόκερ-Λάμπσον, Φρέντερικ, συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων