Μικρογραφία χειρογράφου που απεικονίζει τον Αριστοτέλη με μαθητή του. Kitab Na't al-hayawan (αραβική πραγματεία πάνω στα ζώα). Μέση Ανατολή, 13ος αι.
Χρόνος δημιουργίας: 1220
Συγγραφέας έκδοσης: Kitab Na't al-hayawan
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βρετανική Βιβλιοθήκη
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arabic_aristotle.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων