Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, «Historia Naturalis», Nicholas Jensοn, Βενετία, 1476.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Historia Naturalis
Συγγραφέας έκδοσης: Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος
Εκδότης : Nicholas Jenson
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1476
Λέξεις κλειδιά: Πλίνιος, ο πρεσβύτερος
Πηγή: https://www.wikiwand.com
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.wikiwand.com/en/Nicolas_Jenson
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, φιλόσοφος & ιστοριογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων