Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, «Historia Naturalis».
Περιγραφή: Πρώτη σελίδα της έκδοσης: Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, «Historia Naturalis», Βενετία, Nicοlaus Jensοn, 1476. Τη σελίδα πλαισιώνει πλούσια φυτική διακόσμηση που διατρέχει και το χρυσό πρωτόγραμμα D.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Historia Naturalis
Συγγραφέας έκδοσης: Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος
Εκδότης : Nicolaus Jenson
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1476
Λέξεις κλειδιά: Πλίνιος, ο πρεσβύτερος
Πρώτη σελίδα
Historia Naturalis
Πρωτόγραμμα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikiwand
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.wikiwand.com/en/Nicolas_Jenson
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Ιταλική μετάφραση: Christophorus Landinus
Αναφέρεται από: Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, φιλόσοφος & ιστοριογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων