Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, «Historia Naturalis», μικρογραφημένο χειρόγραφο του 15ου αι. Φλωρεντία, Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη (Plut. 82.4, fol. 3r.).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη
Λέξεις κλειδιά: Πλίνιος, ο πρεσβύτερος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pliny_the_Elder,_Natural_History,_Florence,_Plut._82.4.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, φιλόσοφος & ιστοριογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων