Κάτοψη του forum του Τραϊανού. Στα αριστερά αποτυπώνεται η περίφημη διπλοβιβλιοθήκη του.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Τραιανού
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trajan_Forum_Layout.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων