Η Βασιλική της Ulpia. Σχέδιο του Julien Guadet, 1867.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Julien Guadet
Χρόνος δημιουργίας: 1867
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Τραιανού
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_Ulpia_J_Guadet_1867.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων