Μαρκιανή Βιβλιοθήκη.
Περιγραφή: Φωτογραφική απεικόνιση της ανατολικής πρόσοψης της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης κατά τον 19ο αι.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Carlo Naya (Κάρλο Νάγια)
Χρόνος δημιουργίας: Πριν από το 1882
Τόπος μνημείου: Βενετία
Λέξεις κλειδιά: Μαρκιανή
Φωτογραφία
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naya,_Carlo_(1816-1882)_-_n._130_-_Venezia_-_Libreria_Marciana.jpeg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων