Βιβλιόσημο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: BIBLIOTHECAE D. MARCI VENETIARUM.
Περιγραφή: Βιβλιόσημο (ex-libris) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης με το λιοντάρι, το βιβλίο και το σπαθί γύρω από τη λόγχη του οποίου τυλίγεται ταινία με τη φράση CUSTOS VEL ULTOR. Στο κάτω μέρος η επιγραφή: BIBLIOTHECAE D. MARCI VENETIARUM.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1722
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Μαρκιανή
Βιβλιόσημο
Ex-libris
Λιοντάρι
Βιβλίο
Σπαθί
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marciana-ex_libris-1722.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων