Βιβλιόσημο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1722
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marciana-ex_libris-1722.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων