Κάτοψη του Ασκληπιείου της Περγάμου.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος μνημείου: Πέργαμος
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Ασκληπιείου στην Πέργαμο
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gound_plan_of_Asclepieion_at_Pergamum._Wellcome_L0012431.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0)
Δικαιώματα: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/73/8b/24e043a7fc31699c1b0e71025ba8.jpg
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων