Κάτοψη του forum του Τραϊανού.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Antonio Nibby
Χρόνος δημιουργίας: 1901
Τίτλος έκδοσης: The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and their Fittings from the earliest times to the end of the Eighteenth Century
Συγγραφέας έκδοσης: John Willis Clark
Εκδότης : C. J. Clay and Sons
Cambridge University Press
Τόπος έκδοσης: Κέιμπριτζ
Χρόνος έκδοσης: 1901
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου
Λέξεις κλειδιά: Αγορά Τραϊανού
Forum
Κάτοψη
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Σελ. 15, εικ. 4.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Τραϊανού
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων