Προτομή του Ηρώδου του Αττικού του 2ου αι. μ.Χ.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας
Λέξεις κλειδιά: Ηρώδης ο Αττικός
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_bust_of_Herodes_Atticus_at_the_National_Archaeological_Museum_of_Athens_on_1_July_2018.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του George E. Koronaios
Αναφέρεται από: Μια αρχειακή βιβλιοθήκη στην Αίλια Καπιτωλίνα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων