Η μονή Εσφιγμένου. Λιθογραφική ανατύπωση από παλαιότερο σχέδιο με μελάνι σε χαρτί των Βασιλείου Βάρσκη και Μοναχού Κιωβίτη. Αρχικό σχέδιο 1744, λιθογραφία 1887.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Βασίλειος Βάρσκης
Μοναχός Κιωβίτης
Χρόνος δημιουργίας: 1887
Τεχνική: Λιθογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Ιδιωτική Συλλογή
Πηγή: Παύλου Μ. Μυλωνά, «Ο Άθως και τα μοναστηριακά του ιδρύματα μες' από παληές χαλκογραφίες και έργα τέχνης», Αθήνα 1963, σελ. [163], πιν. 70.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Παύλος Μ. Μυλωνάς
Αναφέρεται από: Μονή Εσφιγμένου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων