Δεξιά: ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αριστερά: χειρόγραφο φύλλο.
Περιγραφή: Χαρτώος κώδικας του 18ου αι. (Ευαγγελιστάριον) που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής Καρακάλλου. Στην ολοσέλιδη μικρογραφία παριστάνεται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, καθιστός, να ακουμπά με το αριστερό του χέρι ανοιχτό κώδικα, ευρισκόμενο πάνω σε τραπέζι, όπου εικονίζονται επίσης σύνεργα γραφής (κώδ. 272, φ. 45β). Δίπλα, μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, διακρίνεται το χειρόγραφο κείμενο με μαύρα και κόκκινα γράμματα και διακοσμημένο πρωτόγραμμα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 18ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Καρακάλλου
Λέξεις κλειδιά: Ματθαίος
Ευαγγελιστής
Μικρογραφία
Κώδικας
Ευαγγελιστάριο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Καρακάλλου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Καρακάλλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων