Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε χαρτώο κώδικα. Ευαγγελιστάριον, 18ος αιώνας (κωδ. 272, φ. 45β).
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 18ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Μονής Καρακάλλου
Λέξεις κλειδιά: Ματθαίος
Ευαγγελιστής
Μικρογραφία
Κώδικας
Ευαγγελιστάριο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Μονή Καρακάλου
Αναφέρεται από: Μονή Καρακάλλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων