Άποψη της Μονής της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Μονή Σουμελά
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sumela_Monastery#/media/File:Alt%C4%B1ndere_Valley_National_Park_13.jpg
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Valen1988
Αναφέρεται από: Μονή Σουμελά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων