Η Παναγία η Σουμελιώτισσα.
Περιγραφή: Στο κέντρο της χαλκογραφίας απεικονίζεται η Παναγία Σουμελά στον τύπο της Οδηγήτριας. Κάτω από την Παναγία εικονίζεται η Μονή Σουμελά, στη σπηλιά του όρους Μελά. Αριστερά του σπηλαίου, ο Απόστολος Λουκάς. Δεξιά, οι τρεις κτήτορες της Μονής: Βαρνάβας, Συμεών και Χριστόφορος. Στο κάτω μέρος η επιγραφή: Δία Πρθενίου Αρχιμανδρίτου της Σουμελάς 1775 Λειψ(ία).
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Παρθένιος Μεταξόπουλος
Χρόνος δημιουργίας: 1775
Τεχνική: Χαλκογραφία
Τίτλος έκδοσης: Η Θεία και Ιερά Ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των εξ Αθηνών, και του Ιερού Χριστοφόρου, των εν Μελά όρει ασκησάντων...
Συγγραφέας έκδοσης: Συντεθείσα παρά του Σοφωτάτου Διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου Ιεροδιακόνου Πελοποννησίου του Καυσοκαλυβίτου
Εκδότης : Εν Τυπογραφεία Βιλγέλμου Γοττλώβ Σόμμερ
Τόπος έκδοσης: Λιψία
Χρόνος έκδοσης: 1775
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
Μουσείο Μπενάκη
Λέξεις κλειδιά: Μονή Σουμελά
Παναγία
Πηγή: Ντόρη Παπαστράτου, «Χάρτινες Εικόνες, Ορθόδοξα Θρησκευτικά Χαρακτικά 1665 - 1899», Τόμος ΙΙ, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαστράτος Α Β Ε Σ, 1986, σελ. 501, εικ. 537.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις Παπαστράτος Α Β Ε Σ
Αναφέρεται από: Μονή Σουμελά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων