Η άφιξη του Ασκληπιού στην Κώ. Τον υποδέχονται ο Ιπποκράτης και ένας πολίτης. Ψηφιδωτό του 3ου αι. μ. Χ. που βρέθηκε στο Ασκληπιείο της Κω.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 3ος αι. μ.Χ.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω
Λέξεις κλειδιά: Ασκληπιός
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HSAsclepiusKos_retouched.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία της Amantle Moalusi
Αναφέρεται από: Οι βιβλιοθήκες στα Ασκληπιεία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων