Αναπαράσταση του περιστύλιου του Αυτοκρατορικού Παλατιού του Αδριανού στο Τίβολι. Έργο του Σ.Λ. Ζιρώ.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Δημιουργός: Charles Louis Girault (Σαρλ Λουί Ζιρώ)
Χρόνος δημιουργίας: 1884
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Petit Palais - Museo de Bellas Artes de la Ciudad de París
Λέξεις κλειδιά: Αδριανός
Τίβολι
Αναπαράσταση
Έπαυλη
Περιστύλιο
Πηγή: https://www.parismuseescollections.paris.fr
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.parismuseescollections.paris.fr/es/node/216460#infos-principales
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού στο Τίβολι
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων