Άποψη της επονομαζόμενης ελληνικής βιβλιοθήκης στην έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 118-134 μ.Χ.
Τόπος μνημείου: Τίβολι
Λέξεις κλειδιά: Αδριανός
Τίβολι
Ελληνική Βιβλιοθήκη
Άποψη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek_library_Villa_Adriana_n2.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού στο Τίβολι
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων