Η «Ελληνική Βιβλιοθήκη» του αυτοκράτορα Αδριανού στο Τίβολι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Λέξεις κλειδιά: Αδριανός
Τίβολι
Πηγή: Winnefeld H., «Die Villa des Hadrian bei Tivoli», G. Reimer, Berlin, 1895, σελ. 98, Abb. 27.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού στο Τίβολι
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων