Λεπτομέρεια από τον ένθετο ξύλινο διάκοσμο του στουντιόλο του Δούκα του Ουρμπίνο.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Φεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο
Ουρμπίνο
Στουντιόλο
Ξύλινος διάκοσμος
Λεπτομέρεια
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Urbino_studiolo_1.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του δούκα Φεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο στο Ουρμπίνο
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων