Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου στην Έφεσο πριν από την αναστήλωση.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος μνημείου: Έφεσος
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κέλσου
Έφεσος
Αναστήλωση
Πηγή: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/jahresheftedess09austgoog/page/n131/mode/2up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: «Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien», XI, Βιέννη, Alfred Holder, 1908, σελ. 118, εικ. 21.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου στην Έφεσο
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων