Η Αγορά των Αθηνών κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Κάτω δεξιά η Βιβλιοθήκη του Πανταίνου. Σχέδιο του Ι. Τραυλού (1958).
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Ιωάννης Τραυλός
Χρόνος δημιουργίας: 1956
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Αγορά Αθηνών
Βιβλιοθήκη Πανταίνου
Πηγή: Ι. Τραυλού, «Η Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών», Γ΄ Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Καπόν & Αγγελική Κόκκου, 2005, σελ. 95, εικ. 51.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις Καπόν / Αγγελική Κόκκου
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Πανταίνου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων