Κάτοψη της Βοδληιανής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Λέξεις κλειδιά: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Πηγή: https://archive.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/bodleianlibrarya00mada/page/n3/mode/2up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Προμετωπίδα της έκδοσης: Falconer Madan, «The Bodleian Library at Oxford», Duckworth & Co, Λονδίνο, 1919.
Αναφέρεται από: Η Βοδληιανή Βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων