Η Βασιλική της Σάντα Αννουντσιάτα στη Φλωρεντία.
Περιγραφή: Άποψη της πλατείας με θέα τη βασιλική της Σάντα Αννουντσιάτα στη Φλωρεντία, κατά τον 18ο αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Giuseppe Zocchi
Χρόνος δημιουργίας: 1744
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Σάντα Αννουντσιάτα
Φλωρεντία
Βασιλική
Πλατεία
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunz.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Livioandronico2013
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη της Σάντα Αννουντσιάτα στη Φλωρεντία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων