Η Μονή του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία, όπως απεικονίζεται σε χαρακτικό του 19ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1894
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Μάρκος
Φλωρεντία
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firenze_Chiesa_di_San_Marco.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: Strafforello G., «La Patria : geografia dell'Italia. Provincia di Firenze», Τορίνο, Unione Tipografico-Editrice, 1894.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων