Η Βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία.
Περιγραφή: Άποψη της Βιβλιοθήκης της Μονής του Αγίου Μάρκου. Η αίθουσα διαστάσεων 45×10,45 μ., χωρίζεται σε τρία κλίτη με δύο σειρές έντεκα κιόνων ιωνικού ρυθμού.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Μάρκος
Φλωρεντία
Βιβλιοθήκη
Τρίκλιτη
Ιωνικός
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Marco_(Florence)_-_Library.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Moon rabbit 365
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων