Η εγχάρακτη πέτρινη πινακίδα που μνημονεύει τη χειρονομία του κτήτορα Νοβέλλο Μαλατέστα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Τσεζένα
Μαλατέστα
Μαλατεστιάνα
Πινακίδα
Κτήτορας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_malatestiana,_sala_di_lettura,_targa_02.JPG
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Sailko
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων