Άποψη του εσωτερικού της Βιβλιοθήκης Μαλατέστα στην Τσεζένα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Μαλατέστα
Τζεζένα
Εσωτερικό
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BibliotecaMalatestiana10.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Alepav771976
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων