Άποψη του ραφιού κάτω από τον πάγκο εδράνου, με τη μεταλλική βέργα που διατρέχει την εσωτερική πλευρά του και χρησίμευε για το δέσιμο των κωδίκων με αλυσίδες.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Μαλατέστα
Μαλατεστιάνα
Τσεζένα
Έδρανο
Βέργα
Αλυσίδα
Δέσιμο
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANTICHI_MANOSCRITTI.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Luimacca
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Μαλατέστα στην Τσεζένα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων