Χάρτης της Πάδοβας, 1623. Κάτω δεξιά διακρίνεται η Μονή του Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1623
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Boston Public Library
Λέξεις κλειδιά: San Giovanni di Verdara
Padua
Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα
Πάδοβα
Πηγή: https://archive.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/dellafelicitdi00port/page/n110/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: A. Portenari, «Della felicità di Padova», P.P. Tozzi, Πάδοβα, 1623.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα στην Πάδοβα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων